Zajęcia dodatkowe (bezpłatne/płatne ).

Zajęcia dodatkowe (bezpłatne/płatne ) realizowane po podstawie programowej:

Dzień

Godzina

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Częstotliwość

Poniedziałek

 

zajęcia płatne 40 zł na m-c

14:30 do 15

trener

 

 1* tyg 

wtorek

13:45 do 14:30

„Sówka -matematyczna główka” kółko matematyczne

p.Ewelina Jarosz

1*w tygodniu

 

14:45 do 15:30

„Smacznie, zdrowo, kolorowo.” Warsztaty kulinarne.

bezpłatne 1

 

p.Ewelina Jarosz

*w m-cu

Środa

zajęcia bezpłatne  

 

 

13:45 do 14:30

 Taniec

trener  1*tygodniu 

 

14:45 do 15:30

„Zwinne rączki do pisania i szybkiego ubierania”

terapia ręki

bezpłatne 

p.Angelina Budziosz

1* tyg

Czwartek

13:45 do 14:30

„Krysia, Ola występują od przedszkola”

kółko teatralne

bezpłatne 

p.Ewelina Jarosz

2*m-cu

 

14:45 do 15:30

„Mały artysta na Sołtysiej korzysta”

kółko plastyczne

bezpłatne 

p.Małgorzata

Morawska

1* tyg

Piątek

13:45 do 14:30

 

Rytmika  bezpłatna

trener

1* tyg

 

14:45 do 15:30

„Jestem sobie Mądra Sowa co poznaje świat dokoła”

kółko badawcze

p.Angelina Budziosz

2*m-cu

 

Wg ustaleń

 Robotyka, Dogoterapia, koncerty, warsztaty edukacyjne, teatrzyki. 

firmy zewnętrzne 

1* m-cu 

do wyboru wg ofert 

 

 

WWR

psycholog: pon, czwartek

logopeda  od pn do czwartku

integracja sensoryczna- wtorek, czwartek od 17.00

Specjaliści

Wg harmonogram

Opis zajęć.

  • ”Wyginam śmiało ciało”-(zajęcia dla gr młodszej-Małe Sówki) zajęcia ruchowe w oparciu o metodę W. Sherborne, P. Dennisona .Udział w zajęciach wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy dzieci. Warsztaty oparte są na kilku kategoriach ćwiczeń: ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała,  pomagające zdobyć pewność siebie i budujące poczucie bezpieczeństwa, ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz ćwiczenia twórcze.

  •      Kółko  plastyczne „Mały Artysta na Sołtysiej korzysta” dzieci będą  kształtować postawy twórcze poprzez praktyczną działalność plastyczną. Podczas zajęć wykorzystywane będą techniki rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne i inne (frottage, collage, witraż papierowy i foliowy, origami (sztuka składania papieru).     

  •   Terapia ręki „Zwinne rączki do pisania i szybkiego ubierania ”zajęcia doskonala  koordynację i sprawność   obu rąk,  koordynacją wzrokowo-ruchową poprawiają obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców) oddziaływują  na  nadwrażliwością dotykową lub  niedowrażliwionych dotykową.

  •         Kółko  badawcze, „Jestem sobie mądra Sowa, co poznaje świat dokoła”. Dzieci poznają proste zjawiska przyrodniczo-fizyczne poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń. Będą odkrywać złożoności środowiska przyrodniczego poprzez inicjowanie działań w środowisku naturalnym. Będą uprawiać ogródek. Podczas zajęć kształtowane będą postawy proekologiczne. ! 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com