• Żłobek Katowice
  • Żłobek Katowice
  • Żłobek Katowice

Złobek

Opieka dla dzieci od 7 miesiąca do 2,5 lata.

Zobacz Więcej

Przedszkole

Opieka dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zobacz Więcej

Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia dzienne i  popołudniowe dla dzieci

Zobacz Więcej

Żabki- listopad.

LISTOPAD 2017 – Grupa Żabki

Tydzień

Tematy poszczególnych dni

Cele

I „Zabawy orientacyjno – porządkowe”

2.11 – „Dzieci do domku!”

3.11 –„Tor przeszkód”

- Wprowadzenie zabaw orientacyjno-porządkowych - nauka reagowania na komendy opiekuna, kształcenie umiejętności zabawy grupowej

- Rozwój ruchowy – motoryka duża – usprawnianie dużych partii mięśniowych, doskonalenie umiejętności wspinania się, równowagi i koordynacji

- Rozwój motoryki małej i świadomości własnego ciała poprzez zabawy paluszkowe

- Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez uczestnictwo w zabawach tanecznych i muzycznych

II „Części ciała”

6.11 – „Rączki”

7.11 – „Nóżki”

8.11 – „Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”

9.11 – „Głowa”

10.11 – „Brzuszek”

- Kształtowanie świadomości własnego ciała

- Poznawanie części ciała i umiejętność ich wskazania u siebie i innych osób

- Doskonalenie umiejętności reagowania na komendy opiekuna

- Doskonalenie umiejętności samodzielnego mycia rąk i rozwijanie potrzeby samodzielności

- Rozwój motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe

- Ćwiczenie wchodzenia w interakcje społeczne z drugą osobą

- Rozwój muzyczny poprzez udział w zabawach tanecznych do piosenek tematycznych o częściach ciała

- Rozwój połączeń międzypółkulowych poprzez skrzyżowane ruchy ciała oraz integrację różnorodnych bodźców

III „Zwierzęta gospodarskie”

13.11 – „Kurka”

14.11 – „Konik”

15.11 – „Krówka”

16.11 – „Kaczka”

17.11 – „Świnka”

- Trójetapowe poznanie zwierzątek, ich cech charakterystycznych oraz nazywanie ich odpowiednimi wyrazami dźwiękonaśladowczymi

- Doskonalenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne i rozwój mowy poprzez naśladowanie opiekuna

- Rozwój motoryki dużej przez zabawy orientacyjno-porządkowe, doskonalenie podporządkowywania się regułom i reagowania na komendy opiekuna

- Doskonalenie motoryki małej poprzez zabawy konstruktorskie, manipulacyjne oraz plastyczne

- Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie i czekania na swoją kolej

IV „

20.11 – „Nad”

21.11 – „Dzień życzliwości i przyjaźni”

22.11 – „Pod”

23.11 – „W”

24.11 – „Obok”

- Poznanie i rozpoznawanie wyrazów określających umiejscowienie przedmiotu. Rozumienie i poprawne wykonywanie komend z podanymi słowami.

- Rozwój poczucia przestrzeni myślenia przestrzennego.

- Budowanie świadomości własnego ciała i odrębności od drugiej osoby poprzez ćwiczenia W. Sherborne – rozwój motoryki dużej

- Kształtowanie i utrwalanie świadomości stałości obiektu

- Rozwój motoryki małej poprzez wykonywanie zadań plastycznych

- Kształtowanie poczucia empatii, poznawanie zwrotów grzecznościowych, nauka przepraszania

V „Emocje”

27.11 – „Wesoły”

28.11 – „Smutny”

29.11 – „Zły”

30.11 – „Przestraszony”

- Rozwój społeczny – rozpoznawanie emocji drugiej osoby i adekwatne reagowanie na nie

- Rozwój motoryki dużej – ćwiczenia angażujące obie półkule mózgu

- Doskonalenie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne i konstruktorskie – klocki, sortery, kółka różnych wielkości

- Doskonalenie zabaw porządkowo-orientacyjnych

- Zabawy paluszkowe – kształtowanie świadomości własnej sprawczości oraz umiejętności naśladowania

- Rozwój muzyczny – próby gry do rytmu na instrumentach perkusyjnych

- Doskonalenie potrzeby samodzielności – próby samodzielnego zdejmowania bucików i skarpetek

 

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com