Plan pracy Żłobka 2017/18

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO– OPIEKUŃCZEJ

Żłobka Tęczowa Akademia Brzdąca na rok 2017/2018

Motto na  rok

 "Dziecko chce być dobre, 

Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może - pomóż"
                                                         Janusz Korczak

Nauczyciel ma prawo do błędu, ale ma też obowiązek go nie powtórzyć".

 

Zadania

1.     Adaptacja dziecka w żłobku.

2.     Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych.

3.     Wprowadzenie dogoterapii

4.     Zajęcia muzykoterapeutyczne

5.     Odkrywanie i rozwijanie językowych kompetencji  dziecka.

6.     Obcowanie z j.angielskim

7.     Kształtowanie myślenia  matematycznego

8.     Zajęcia logopedyczne z dziećmi.


 

 

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

TERMIN/ odpowiedzialny

 

Adaptacja dziecka w żłobku

Obserwacja  dzieci

w czasie zajęć oraz zabaw.

2.                  Założenie kart obserwacji dziecka.

3.                  Zebrania z rodzicami

·         ogólne- zebranie z dyrektorem oraz paniami grupowymi, przedstawienie informacji ogólnych.

·         Zebranie szczegółowe,     z opiekunami- zapoznanie, przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.

4.                  Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy      z rodzicami podczas wydawania dzieci.

5.                  Zabawy integracyjne     z dziećmiPoznanie dzieci oraz ich środowiska

Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobkuPoczątek wrześniaWszyscy opiekunowie.
Wrzesień/ styczeń/maj

Cały rok

Wrzesień, październik
październik Wł.akademii

II

Rozwój społeczny

 1. Nawiązywanie kontaktu  werbalnego                    i pozawerbalnego       z dziećmi.

 2. Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

 3. Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

 4. Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.

 5. Każdy ma swój dzień (obchodzimy urodziny)

 6. Poznajemy innych

 7. Co robią dorośli- poznajemy zawody.Uspołecznienie dzieciPamiętajmy o innych

Życzenia dla  różnych zawodów  

Cały rok
Op. grupCały rok


Wg kalendarza

III

Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 1. Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.

 2. Nauka ora utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.

 3. Wyrabianie nawyku mycia rączek.

 4. Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.

 5. Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.

 6. Próby samodzielnego ubierania się dzieci młodszych

 7. Nauka samodzielnego ubierania w grupie starszej

 8. Zajęcia kulinarne


Zdrowo jemy, zdrowo żyjemyNauka i utrwalanie poprawnych nawyków
KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK  MIESIĄCA-KULINARNY

Cały rok

IV

Kształtowanie sprawności fizycznej

 1. Codzienna poranna gimnastyka.

 2. Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.

 3. Ćwiczenia relaksacyjne.

 4. Zawody sportowe.

 5. Zabawy w ogrodzie.

 6. Zdobywanie sprawności ( zajączek, żabka, skoczek, biegacz…..)Tęczowa Spartakiada

 7. Sportowa Sobota -Festyn sportowy  –dla  dzieci z rodzicami

Rozwój dużej i małej motoryki u dzieci

 

 

 

 

 

TRZECI PIĄTEK  SPORTOWY

Cały rok

Odp  wszyscy opiekunowie)Maj 2018

V

Odkrywanie

i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 

+Myzykoterapia

 1. Muzyka łączy pokolenia

·         Zaproszenie do żłobka rodziców uzdolnionych muzycznie

·         Organizowanie koncertów muzycznych

2.                  Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów

·         Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)

·         Śpiewanie kołysanek przed snem .

·         Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.

3.                  Odrobina teorii dla malucha

·         Poznawanie prostych terminów muzycznych (tempo, dynamika, nastrój)

4.                  Zajęcia rytmiczne

·         Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie

·         Marsz w rytm muzyki.

5.                  Zajęcia z instrumentami muzycznymi

·         Prezentacja instrumentów

·         Próby gry na instrumentach

·         Zabawy z instrumentami
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieciCały rok opiekunowie

Cały rok

VI

Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką.

 1. Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.

 2. Czytanie bajek przez rodziców ( dziadków) dzieci w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” .

 3. Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.

 4. Wyjazd do teatru

 5. Zabawy dowolne z książkami.

 6. Zajęcia wg odimiennej metody czytania Majchrzakowej

 7. Zapoznawanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki oraz prezentacja książeczek różnego rodzaju( stała współpraca  z biblioteką)

 8. Zajęcia teatralne

Zachęcanie dzieci oraz rodziców do częstego obcowania z książką.


maj 2018


DRUGI PIĄTEK MIESIĄCA-TEATRALNY

Cały rok


opiekunki

Listopad

Biblioteka miejska
VII

Myślenie matematyczne

-percepcja wzrokowa,

-grafopercepcja

 1. Ćwiczenia poprawiające porządkowanie, klasyfikowanie

 2. Ćw. Kształtujące dostrzeganie  różnic, sekwencje,

 3. Ćwicz doskonalące orientacje przestrzenną

 4. Ćwicz z figurami

 5. Duży i mały  czyli o miarach

 6. Rozumienie i wnioskowanie

 7. Liczenie

 8. Sesje metodą DOMANA  Rozwijanie operacji myślowych  ułatwiających myślenie matematyczne.

Opiekunowie
cały   rok

Zajęcia z j.angielskiego.

1.      Wprowadzenie dzieci w świat języków obcych.

2.      Osłuchanie z wyrazami obcego pochodzenia.

3.      Przyswajanie podstawowych prostych zwrotów w j.angielskim

4.      Słuchanie piosenek w j.angielskim

Nauczyciel. J.angielskiego

Cały rok

VII

Zajęcia logopedyczne i logorytmiczne

 1. Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.

 2. Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

 3. Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.

 4. Zachęcanie dzieci do werbalnego, poprawnego komunikowania się .

 5. Prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, które tego wymagają.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych

Kształtowanie mowy dzieci

 

CZWARTY PIĄTEK -SENSORYCZNY

 

Cały rok


Logopeda, opiekunki

Dogoterapia

1.      budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami,

 1. kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,

 2. wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem,

4.      zwiększenie   poczucie odpowiedzialności i samodzielności 

5.      przełamanie  lęku przed zwierzętami 

6.       nauka   empatii i wrażliwości

 

Trener dogoteraputa

Cały rok

 

 

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com