Plan tygodniowy w żłobku.

DZIEŃ TYG./ GODZ.

Poniedziałek przyrodniczy

Wtorek matematyczny

Środa logopedyczna

Czwartek taneczny

Piątek  pełen

niespodzianek.

7:00- 9:00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy z dziećmi, zajęcia indywidualne, poranne ćwiczenia gimnastyczne,

9:00- 9:30

Śniadanie

9:30-10:00

Czynności higieniczne, zabawy swobodne.

10:00-11:00

Rytuał przywitania grupy

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne(codziennie),  Sesje nauki Majchrzak (codziennie )Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje przyrodniczo-środowiskowe Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Rytuał przywitania grupy Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne sesje nauki liczenia wg.Domana i Gruszczyk Kolczńskej zabawy rozwijające umiejętności matematyczne Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Rytuał przywitania grupy

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne, zabawy inspirowanesesje nauki czytania wg. DomanaZajęcia logopedyczne"Gimnastyka buzi i języka"Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, zajęcia plastyczne, zabawy inspirowane sesje nauki czytania wg. Majchrzak

 

ZajęciaRytmiczno-taneczne

Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

·          każdy pierwszy piątek  miesiąca-Kulinarny

 

·          drugi piątek miesiąca-teatralny

 

 

·          trzeci piątek  sportowy

 

·          czwarty piątek -sensoryczny

11:00-11:30

Przygotowanie do obiadu- I dania,mycie rąk, nakrywanie do stołu.Obiad- I danie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

11:30-12:00

Czynności higieniczne. Zabawy rozwijające umiejętności prospołeczne.

Zajęcia w ogrodzie zależnie od pogody

Czynności higieniczne. Zabawy słowno- ruchowe.

Czynności higieniczne. Zabawy ruchowe elementy gimnastyki korekcyjnej).

Czynności higieniczne.Gry i zabawy stolikowe, planszowe, układanki

Czynności higieniczne.Zabawy muzyczne.

12:00-14:00

Przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie.

 

14:00-14:30

Przygotowanie do obiadu- II dania, mycie rąk, nakrywanie do stołu. Obiad- II danie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

O godzinie 15.00-15.30 następuje połączenie grup.

14:30- 15:00

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

Zabawy swobodne.

15:00-17:00

Rozchodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zabawy inspirowane, swobodne rozmowy z dziećmi, wyjście do ogrodu, wyjście na spacer, zajęcia indywidualne, oglądanie bajek, słuchanie bajek.

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com