Plan dnia przedszkole

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci-zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, gry dydaktyczne. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy ruchowe.

8.30 – 8.45

Na dobry poranek – ćwiczenia poranne przy muzyce, zabawy integracyjne. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

9.00 - 9.20

Śniadanie.Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku. Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.(małe dzieci -nocnikowanie)

9.30 – 10.00

Zabawy swobodne

10.00 - 10.25

Przywitanie, spr obecności,

I Zajęcia dydaktyczne - programów (Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności umysłowej organizowanej przez nauczyciela.)

+ teatralne, taneczne, plastyczne,

10.20 - 10.30

zabawy swobodne kierowane w kącikach tematycznych

10.30 - 10.50

II zajęcia dydaktyczne (Różnorodne sytuacje

edukacyjne z dominacją działalności ruchowej,muzycznej i plastycznej) spacery

11.15 - 11.30

II posiłek -ZUPA Czynności porządkowe i higieniczne przed i po posiłku

11.30 - 12.00

Zabawy i zajęcia na powietrzu, spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze,czytanie i oglądanie bajek, zabawy swobodne

12.00 - 12.30

Obiad II danie Nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.

13.00 - 15.00

Odpoczynek – zajęcia o charakterze wyciszającym (słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie , drzemka lub oglądanie ulubionych bajek, czytanie dla dzieci które nie śpią , ).

15.00

Deser, rozchodzenie się dzieci.

Do 17.00

Zajęcia indywidualne , rozmowy z dziećmi , zajęcia swobodne zabawy w ogrodzie

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com