cennik żłobek 2021/22

Cennik rok 2021 Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca dla dzieci już uczęszczających .

Koszt pełnego  pobytu w żłobku 1170zł

  • Czesne płatne przez rodzica 580zł + posiłki wg spożycia ( koszt 13 zł dziennie)

Dofinansowanie z UM Katowice 600 zł

  • Dzieci uczęszczające w wymiarze 4h koszt pobytu 380 zł + posiłki 6 zł

Opłata wpisowa po roku 175zł

Zniżka dla rodzeństwa - drugie dziecko  opłata czesnego obniżona o 20 %  z czesnego (Rok 2021)

Każde rozpoczęte 30min   po zamknięciu placówki - 50 zł

Zajęcia dodatkowe  ( 2 zajęcia 4 razy w m-cu)-50zł(angielski, zajęcia muzyczne)

  • Dzieci  spoza Katowic koszt pobytu  1000 zł + posiłki

Od dnia 1.02.2021 do 31.12.2021 dobniżenie czesnego o 80 zł( dotacja z programu Maluch 2021) dla każdego dziecka, bez względu na rodzaj pakietu.

wpłat należy dokonywać  na konto w Santander Bank

11 1910 1048 2636 8530 4232 0001

…………………………………………………………………………………………………….

Cennik rok 2022 Żłobek Tęczowa Akademia Brzdąca  od 1.01.2022

Koszt pobytu w żłobku 1200

  • Czesne płatne przez rodzica 670 zł + posiłki wg spożycia ( koszt 13 zł dziennie)
  • opłata wpisowa 400 zł

Dofinansowanie z UM Katowice 600 zł

  • Dzieci uczęszczające w wymiarze 4h koszt pobytu 450 zł + posiłki 6 zł

Zniżka dla rodzeństwa - drugie dziecko  opłata czesnego obniżona o 10%  z czesnego.

Każde rozpoczęte 30min   po zamknięciu placówki - 50 zł

 

Dyrektor żłobka

M.Morawska

 

 

 

 

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

Żłobek 

Małgorzata Morawska  40-748 Katowice Podlesie ul. Uniczowska 28

tel. 694 605 228

Email: 28uniczowska@gmail.com

Przedszkole

Angelina Budziosz  40-750 Katowice Kostuchna ul. Sołtysia 119

tel. 514 103 603

Email biurobrzdac119@gmail.com