cennik żłobek 2022/23

 Koszt Żłobka   w roku 2022 wynosi   1375 zł ( bez posiłków) w tym ,w/w kwota pokrywana jest w następujących sposób:

  1. Prezydent miasta Katowice przekazuje dotacje na każde miejsce w żłobku  w wysokośći -600 zł
  2. Rodzic zobowiązany jest do zapłaty na rzecz żłobka pozostałej część w wysokości 775 zł w terminie do dnia 8 każdego miesiąca.
  3. W przypadku przyznania dotacji z programu rządowego, gminnego lub innych programów wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3, które Rodzic otrzyma na podstawie decyzji wydanej przez właściwe organy, opłata miesięczna zostanie pomniejszona o przyznaną kwotę dotacji. Pomniejszenie  dokonywane będzie  w W formie  zwrotu rodzicom na konto po otrzymaniu środków na konto żłobka   lub jako obniżenie płatności w następnym miesiącu.
  4. W trakcie  rekrutacji  Rodzic wnosi opłatę wpisową    w wysokości 400 zł  , po roku 200- opłata ta nie ulega zwrotowi .
  5. Rodzic zobowiązuje się do zapłaty na rzecz żłobka kwoty 50 zł do każdego 30 min ,przebywania dziecka w żłobku po godzinie 17.00
  6. Dla pracowników żłobka i przedszkola  Brzdąc opłata za pobyt  może zostać   obniżona o 150 zł od kwot o której mowa w ust 2 pkt. b.

   Opłata za wyżywienie 14 zł dziennie (czternaście  złotych 00/100)

  • Dzieci  spoza Katowic koszt pobytu  1375  zł + posiłki

 

wpłat należy dokonywać  na konto w Santander Bank

11 1910 1048 2636 8530 4232 0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

Żłobek 

Małgorzata Morawska  40-748 Katowice Podlesie ul. Uniczowska 28

tel. 694 605 228

Email: 28uniczowska@gmail.com

Przedszkole

Angelina Budziosz  40-750 Katowice Kostuchna ul. Sołtysia 119

tel. 514 103 603

Email biurobrzdac119@gmail.com